Hội đồng biên tập

line
19 tháng 10 năm 2016

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

PGS.TS. Trần Văn Ánh

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Trường ĐH Kinh tế - Luật

- ĐHQG-HCM

Thành viên

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

TS. Trịnh Trường Giang

Trường ĐH Văn Hiến

Phó Tổng Biên tập

PGS.TS. Phạm Xuân Hậu

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

PGS.TS.Nguyễn Mộng Hùng

Trường ĐH Văn Hiến

Tổng biên tập

TS. Bùi Phú Hưng

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

TS. Phạm Đình Long

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

PGS.TS. Trần Tuấn Lộ

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

PGS.TS.NGND. Bùi Văn Miên

Trường ĐH Văn Hiến

Thư ký tòa soạn

TS. Lê Đăng Minh

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

TS. Nguyễn Đức Nghĩa

ĐHQG-HCM

Thành viên

GS.TS. Huỳnh Như Phương

Trường ĐH Khoa học Xã hội

và Nhân văn - ĐHQG-HCM

Thành viên

GS.TS. Trần Hồng Quân

Chủ tịch HH các trường ĐH,CĐ VN

Thành viên

PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân

Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành viên

TS. Nguyễn Hoàng Quế

Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM

Thành viên

PGS.TS. Lê Thanh Sang

Viện KHXH vùng Nam bộ

Thành viên

PGS.TS. Trần Văn Thiện

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống

Trường ĐH BK - ĐHQG-HCM

Thành viên

TS. Trần Thanh Trang

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

PGS.TS. Huỳnh Văn Vân

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

PGS.TS. Lưu Trường Văn

Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG-HCM

Thành viên

TS. Hồ Cao Việt

Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

Góp ý
quang cao